Het veld

Het Veld van Blauwe-Kont-Schapen is een Facebookgroep voor de creatie van dat wat je raakt en maakt; in woord, beeld en muziek. Het is een plek voor mensen die hartenpijn met zich meedragen en de nasleep daarvan ervaren in verschillende levensfases en op meerdere fronten – zoals emotioneel, relationeel en economisch. Mensen die hun ervaringen beschouwen als onderdeel van hun levensreis en die telkens weer groeien in bewustzijn en mogelijkheden.

Binnen dit veld wordt er gevoeld en vindt er een uitwisseling plaats van expressie, creatie en ervaring. In deze space zijn we open, voorbij schaamte, schuld en stigma. Dat betekent niet dat je alles zomaar eruit gooit. De verhalen die worden verteld zijn doorleefd; de mensen omarmen hun ervaringen en erkennen in de kern dat ze niet hun verhalen zijn, maar veel meer dan dat; zij zien hun kracht om nieuwe verhalen te creëren.

De mensen die hier samenkomen, doen dat op gelijkwaardige voet. Er wordt gedeeld in creatie en inspiratie, niet op zakelijke wijze. Wel kan het voorkomen dat iemand deelt wat hem of haar heeft geholpen in zijn of haar reis: die ervaring kan anderen inzichten geven en wellicht inspireren tot onderzoek.

Gezocht: Co-creatie

Resoneert het verhaal van Blauwe-Kont-Schapen met hoe jij kijkt naar verdriet, heling, persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit en veerkracht? En sta je voor openheid en anders kijken, ervaren, beleven, en het vinden van persoonlijke- en collectief gedragen inzichten. Schrijf jij ook over jouw ervaringen? Ben je een maker in podcast, filmpjes, foto’s/visuals? Goed in het redigeren van teksten, of vind je het leuk om de socials op te starten en bij te houden? Kun je de website beheren? Wil je Blauwe-Kont-Schapen – als organisatie – vanuit social engagement supporten? Met jouw creatieve bijdrage of middelen kan dit veld (door)ontwikkeld worden naar een maatschappelijk gedragen initiatief. Stuur je bericht aan: contact@blauwekontschapen.nl.

Ook denk en werk ik het idee uit om gevoelige (maatschappelijke) thema’s onder de aandacht te brengen in de vorm van online/offline campagnes. Open, taboedoorbrekend, vanuit levenservaring en meerdere invalshoeken. 

Natalie