Zelfdoding, is het te voorkomen?

Een jaarlijkse week (4-10 september), waarin suïcidepreventie centraal staat, benadrukt dat zelfdoding niet alleen een persoonlijk probleem is, maar ook een collectieve verantwoordelijkheid. Op een dag in 2007 dacht ik ook dat ‘er niet meer zijn’ de enige oplossing was. Gelukkig wist ik aan de greep van mijn donkerte te ontsnappen. Toch blijf ik me nog steeds betrokken voelen bij het gesprek over zelfdoding en de gedachten die daarmee gepaard gaan. Mijn hart gaat dan ook uit naar de dappere mensen die hun verhalen delen, de campagnes die dit rauwe onderwerp onder de aandacht brengen en de fondsenwerfinitiatieven die deze inspanningen mogelijk maken.

Hier deel ik mijn ervaring, waarbij ik vooral stilsta bij het verlies van een dierbare vriend. Zijn leven eindigde niet direct door zelfdoding, maar wel door zelfdestructie, voortkomend uit een mix van trauma en verslaving. Het is pijnlijk om te beseffen dat sommige mensen zoveel verdriet met zich meedragen, waardoor ze zichzelf verdoven met middelen die hen uiteindelijk fataal kunnen worden.

Laten we samen een omgeving creëren waarin mensen zichzelf kunnen zijn, hun emoties begrijpen en accepteren, en minder druk voelen om aan externe verwachtingen te voldoen. ♥️

read more…